top of page

​Corporate Information

企業情報
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Proaim Co., Ltd. (「Công ty chúng tôi」được viết dưới đây) xin được công khai quy định về chính sách bảo mật thông tin cá nhân tại đây để thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

 

(Định nghĩa về thông tin cá nhân)

Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ e-mail, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin khác có thể xác định một cá nhân cụ thể.

 

(Quản lý thông tin cá nhân)

Các thông tin được nhận được từ khách hàng sẽ được công ty chúng tôi quản lý một cách phù hợp, cập nhật và lưu trữ chính xác những thông tin mới nhất, đảm bảo an toàn và ngăn chặn rò rỉ, tránh mất mát, tổn hại, v.v. tới thông tin cá nhân của khách hàng.

 

(Mục đích sử dụng thông tin cá nhân)

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi xử lý trả lời các câu hỏi, xác nhận hoặc liên hệ từ công ty chúng tôi.

 

(Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chính người chủ nhân đó, trừ khi có lý do chính đáng như khi pháp luật yêu cầu.

 

(Các biện pháp an toàn cho thông tin cá nhân)

Công ty chúng tôi thiết lập tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.

 

(Tham chiếu nội dung thông tin)

Nếu khách hàng có nguyện vọng muốn xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi, sau khi xác nhận danh tính của khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý làm sao cho cho phù hợp nhất.

 

(Liên hệ)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ phía dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN PROAIM

Địa chỉ: 1-1 Honchiba, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba

Số điện thoại:043-445-8797
e-mail:kanri@proaim.co.jp

 

bottom of page